khái niệm nam châm

Nam châm

Đường sức từ trường quanh hai cực của một nam châm được thể hiện qua các mạt sắt trên tấm giấy đặt ngay trên nam châm

Trong cuộc sống hằng ngày, có thể nhận ra nam châm là các vật có khả năng hút và đẩy vật bằng sắt hay thép non. Trong từ học, nam châm là một vật có khả năng sinh một lực dùng để hút hay đẩy một từ vật hay một vật có độ cảm từ cao khi nằm gần nam châm. Lực phát sinh từ nam châm gọi là từ lực.

Nam châm là một nguồn từ có hai cực: Bắc và Nam, và một từ trường tạo từ các đường từ (đường sức) đi từ cực Bắc đến cực Nam.

Các loại nam châm

Có 2 loại nam châm:

* Nam châm điện
* Nam châm vĩnh cửu

Tương tác của nam châm

Do đó nếu những cặp tương tác theo hệ kín này lại có bí ẩn đi sâu bên trong, bằng cách nào đó thay đổi - tách tương tác cô lập sẽ cho những hệ quả của không cô lập --> thoát khỏi hệ tương tác khép kín. Từ hệ quả này chúng sẽ tạo ra trường hợp giống như những điều kì bí: thảm thần Aladin

Vì trước đó nếu tương tác giữa 2 dòng điện cùng chiều hoặc ngược chiều của dây mỏng có tính chất của từ tính như nam châm, thì bản chất của chúng cũng có tính cô lập. Nhưng nam châm lại là chất đã đóng khuôn, không thể có sự biến đổi nội chất của chúng được, chỉ còn lại của trường hợp dòng điện có liên quan & sự biến đổi rất dễ dàng thực hiện vì dòng điện phải nhờ tới phản ứng của hóa học, hoặc phản ứng của cảm ứng từ trong 1 dây đồng.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org

 

 


Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật ST&P

Địa chỉ: Số 14 Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: (+84) - 43.9951273   Fax: (+84) - 43.6320948

Hotline: (+84) - 903.40.90.95

Email: vnstp.com@gmail.com

Website: http://www.namcham.biz


 

free pokereverest poker revie

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ Online


Kỹ thuật - KD

NAM CHÂM - SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Nam châm bản

 


 

Nam châm lọc sắt

 


 

Máy tuyển từ